Novel Live

HTML
HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language เป็นภาษาสำหรับการแสดงบนหน้าเว็บ

การจัดรูปแบบตัวอักษรใน HTML
906 วันที่แล้ว

มาดูวิธีการจัดรูปแบบตัวอักษรแบบต่าง ๆ ในภาษา HTML กันครับ เพราะถือว่าได้ใช้บ่อยเหมือนกัน <h3><u>ทำให้ตัวอักษรหนา</u></h3> ในการทำให้ตัวอักษรหนา เราจะ

แท็ก address ใน HTML
984 วันที่แล้ว

เรามาดูตัวอย่างการใช้งานแท็ก address ในภาษา HTML กัน ถ้าเราแปลตรง ๆ address ก็แปลว่าที่อยู่ ดังนั้นแท็กนี้ จะเป็นแท็กสำหรับการแสดงที่อยู่ โดยปกติแท็ก

abbr Tag คืออะไร
984 วันที่แล้ว

เรามาดูตัวอย่างการใช้งานแท็ก abbr ในภาษา HTML กันครับ ก่อนอื่นเราไปดูโค้ดแบบง่าย ๆ กันครับ ตามด้านล่างเลย <pre><code class="language-html line-number

การสร้างลิ้งเชื่อมโยงไปยังหน้าเพจอื่นใน HTML
984 วันที่แล้ว

เรามาดูตัวอย่างการสร้างลิ้งเชื่อมโยงไปยังหน้าเพจอื่นใน HTML กันครับ ซึ่งแท็กที่เราจะใช้เพื่อสร้าง link นี้เรียกว่า a tag ไปดูตัวอย่างการใช้งานแท็ก a ง

การใช้ iframe ใน HTML
1006 วันที่แล้ว

iframe ในภาษา HTML มีไว้สำหรับเพิ่ม HTML page อื่น ๆ ไว้ใน HTML page ที่ต้องการ ตัวอย่างโค้ด HTML iframe <pre><code class="language-html">&lt;iframe