Novel Live

Microsoft Excel
ความรู้พื้นฐาน การใช้งาน วิธีการใช้ เทคนิคการใช้เกี่ยวกับ Microsoft Excel

วิธีการ Freeze Rows และ Freeze Columns ใน Excel
955 วันที่แล้ว

เวลาเราทำงานกับ Excel บางครั้งเราอาจจะพบว่าข้อมูลมีปริมาณมาก มีความลำบากในการเปรียบเทียบแถวหรือคอลัมน์ในข้อมูลต่าง ๆ วิธีการ Freeze Rows และ Freeze Co

Use Excel VBA Macro to display alert
968 วันที่แล้ว

บทความนี้เรามาดูวิธีการสั่งให้ Excel ใช้ Macro แล้วทำการ Alert ออกมากันครับ ในตัวอย่างผมจะทำเป็นปุ่มให้กด แล้วให้ทำการแสดง message alert ออกมานะคับ ก

การจัดการกับ Worksheet ใน Excel
968 วันที่แล้ว

บทนี้เรามาดูวิธีการจัดการกับ Sheet ใน Excel กันครับ ซึ่ง Sheet เป็นส่วนสำคัญเพราะเอาไว้แยกงานออกจากกัน และจัดการได้ง่าย เรามาดูวิธีกันครับ <h3>การเพิ