Novel Live

Loading...

การจัดการกับ Worksheet ใน Excel

บทนี้เรามาดูวิธีการจัดการกับ Sheet ใน Excel กันครับ ซึ่ง Sheet เป็นส่วนสำคัญเพราะเอาไว้แยกงานออกจากกัน และจัดการได้ง่าย เรามาดูวิธีกันครับ

การเพิ่ม Worksheet ใน Excel

การเพิ่ม Sheet ใน Excel นั้นให้กดตรงรูปแผ่นกระดาษแล้วมีเครื่องหมายเป็นรูปดอกจันทร์ หรือกด Shift + F11 ตามรูปด้านล่าง

การเปลี่ยนชื่อ Worksheet ใน Excel

การเปลี่ยนชื่อ Sheet ใน Excel นั้นให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อของ Sheet หรือคลิกขวาแล้วเลือก Rename ตามรูปด้านล่าง

การย้ายตำแหน่งของ Worksheet ใน Excel

การย้ายตำแหน่งของ Sheet นั้นให้ทำการคลิกแล้วลากไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ หรือทำการคลิกขวาแล้วเลือก Move or Copy ตามรูปด้านล่าง

การลบ Worksheet ใน Excel

การลบ Sheet นั้นให้ทำการคลิกขวาที่ชื่อ Sheet แล้วเลือก Delete ตามรูปด้านล่าง
จะเห็นว่าการจัดการกับ Sheet นั้นสามารถทำได้ง่ายมาก