Novel Live

Microsoft Word
ความรู้พื้นฐาน การใช้งาน วิธีการใช้ เทคนิคการใช้เกี่ยวกับ Microsoft Word

วิธีใส่ลายน้ำใน Word
1009 วันที่แล้ว

หลายครั้งที่เราทำงานกับเอกสาร แล้วต้องการจะใส่ลายน้ำบนเอกสาร เช่น ฉบับร่าง ฉบับแก้ไข และอื่น ๆ อีกมาก ในที่นี้ผมจะทำตัวอย่างเป็นลายน้ำเป็นชื่อเว็บไซต์

การพิมพ์เศษส่วน เลขยกกำลัง และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน Word
1009 วันที่แล้ว

หลาย ๆ ครั้งที่เราใช้โปรแกรม Microsoft Word บางครั้งเราต้องการจะแทรกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ให้กับเอกสาร เรามาดูวิธีการกันครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องไปที่แถ

การสร้างปฏิทินใน Word
1010 วันที่แล้ว

สวัสดีครับ บทนี้เรามาดูวิธีการสร้างปฏิทินใน Microsoft Word กันครับ ซึ่งหลาย ๆ คนต้องการที่จะสร้างปฎิทินเพื่อให้ใช้งานในโปรแกรม Microsoft Word แต่ไม่รู

การซ่อนและแสดงตัวอักษรใน Word
1010 วันที่แล้ว

เรามาดูวิธีการซ่อนและการแสดงตัวอักษรใน Microsoft Word ซึ่งการซ่อนและการแสดงนั้น ใครก็ได้สามารถดูได้ เมื่อเปิดการแสดงตัวหนังสือที่ถูกซ่อนอยู่ เรามาดูวิ

การใส่รหัสผ่านให้กับ Microsoft Word
1011 วันที่แล้ว

สวัสดีคับ บทความนี้เรามาดูวิธีการใส่รหัสผ่านให้กับเอกสาร Microsoft Word กันครับ ซึ่งบางคนอาจจะมีเอกสารสำคัญที่ต้องการให้คนที่สามารถเปิดอ่านได้ ต้องมีร