Novel Live

Loading...

การซ่อนและแสดงตัวอักษรใน Word

เรามาดูวิธีการซ่อนและการแสดงตัวอักษรใน Microsoft Word ซึ่งการซ่อนและการแสดงนั้น ใครก็ได้สามารถดูได้ เมื่อเปิดการแสดงตัวหนังสือที่ถูกซ่อนอยู่ เรามาดูวิธีทำกันเลย

การซ่อนตัวหนังสือใน Microsoft Wrod

อันดับแรกให้เราเลือกตัวหนังสือที่ต้องการจะซ่อน จากนั้นคลิกขวา แล้วเลือก Font… ดังรูปด้านล่าง
จะปรากฎหน้าต่างเกี่ยวกับการจัดการตัวหนังสือขึ้นมา ให้ติ๊กหน้าช่องสีเหลี่ยมตรงคำว่า Hidden ดังรูปด้านล่าง จะเห็นว่าตัวหนังสือจะหายไป

การแสดงตัวหนังสือใน Microsoft Word

ส่วนการแสดงตัวหนังสือที่ถูกซ่อนอยู่ใน Microsoft Word นั้น ให้เราไปที่ File จากนั้นเลือก Option ตามรูปด้านล่าง เมื่อเลือกแล้วจะปรากฎหน้าต่าง Option ขึ้นมา ให้เราไปที่แท็บ Display จากนั้นติ๊กถูกที่ช่อง Hidden Text ตามรูปด้านล่าง
จากนั้นกด OK จะเห็นว่าตัวหนังสือที่ซ่อนไว้ได้แสดงออกมา
สังเกตดูว่าตัวหนังสือที่ถูกซ่อนไว้จะมีเส้นประอยู่ใต้ข้อความนั้นด้วย ดังรูปข้างบนเปรียบเทียบตัวหนังสือระหว่างตัวหนังสือที่ถูกซ่อนกับตัวหนังสือปกติ