Novel Live

คณิตศาสตร์
ในอดีตผู้คนจะใช้สิ่งของแทนจำนวนที่จะนับยิ่งนานเข้าจำนวนประชากรยิ่งมีมากขึ้น ทำให้ผู้คนเริ่มคิดที่จะประดิษฐ์ตัวเลขขึ้นมาแทนการนับที่ใช้สิ่งของนับแทนจากนั้นก็มีการบวก ลบคูณ และหาร จากนั้นก็ก่อให้เกิดคณิตศาสตร์

การจัดลำดับแบบเส้นตรง (Linear Permulation)
901 วันที่แล้ว

การจัดลำดับแบบเส้นตรง (Linear Permulation) ในเรื่องความน่าจะเป็น เราได้รู้เกี่ยวกับ <a href="lesson-lesson/math/miscellaneous/board/56822" target="_b

กฎการบวกในเรื่องความน่าจะเป็น
901 วันที่แล้ว

<b>กฎการบวก</b> ในเรื่องการจัดอันดับและหมวดหมู่ ซึ่งอยู่ในบทความน่าจะเป็น เราได้เรียนรู้ <a href="lesson-lesson/math/miscellaneous/board/56822" targe

ตัวอย่างโจทย์และแบบฝึกหัดกฎพื้นฐานของการนับ
902 วันที่แล้ว

ตัวอย่างโจทย์และแบบฝึกหัดกฎพื้นฐานของการนับหรือกฎพื้นฐานของการคูณ จากบทความที่แล้ว เรื่อง <a href="lesson-lesson/math/miscellaneous/board/56822" targ

กฎพื้นฐานของการนับ (The Fundamental Principle)
902 วันที่แล้ว

ถ้าในการจัดของอย่างที่หนึ่งมีวิธีการจัดที่ไม่ซ้ำกัน n<sub>1</sub> วิธี และในแต่ละวิธีของการจัดของอย่างหนึ่งมีวิธีการจัดอย่างที่สองที่ไม่ซ้ำกันอีก n<su

พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม
907 วันที่แล้ว

พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้าน

เสิร์ด (Surds) คืออะไร
967 วันที่แล้ว

บทความคณิตศาสตร์นี้เรามารู้จักคำว่า เสิร์ด (Surds) กันครับว่ามันคืออะไร เราได้รู้จักกับ <a href="lesson-lesson/math/miscellaneous/board/56679" target

Cubes and Cube Roots คือ
982 วันที่แล้ว

ในการทำความเข้าใจกับ Cubes หรือ Cube Roots เรามาทำความเข้าใจกับลูกบาศก์กันก่อนดีกว่า เพราะถ้าเราแปลเป็นภาษาไทย Cubes จะหมายถึงลูกบาศก์ จากตัวอย่างเป็

สัญลักษณ์ทั่วไปทางคณิตศาสตร์
985 วันที่แล้ว

<h3>สัญลักษณ์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์</h3> n จำนวนบวก -n จำนวนลบ + เครื่องหมายบวก - เครื่องหมายลบ × หรือ * เครื่องหมายคูณ ÷ เครื่องหมายหาร ± จำนวนบวกหรือ

สแคว สแควรูท รากที่สอง (Squares and Square Roots)
985 วันที่แล้ว

ในการจะเรียนรู้สแควและสแควรูท การเรียนรู้สี่เหลี่ยมก่อน เป็นเรื่องที่ง่าย เพราะถ้าเราแปลคำว่า Squares เป็นภาษาไทย มันจะหมายถึงสี่เหลี่ยม <u><b>การสร้

เลขยกกำลัง (Exponent)
985 วันที่แล้ว

เลขยกกำลัง หรืออาจจะเรียกว่า เลขชี้กำลัง เป็นตัวเลขที่บอก จำนวนครั้ง ที่ใช้ตัวเลขคูณกัน ตัวอย่าง ใน 8<sup>2</sup> เลข "2" เป็นตัวบอกว่าให้นำ 8 ไปคูณกั

คำจำกัดความพื้นฐานของพีชคณิต
986 วันที่แล้ว

<u><b>สมการคืออะไร</b></u> สมการเป็นสิ่งที่บอกว่าสิ่งสองสิ่งมีค่าเท่ากัน ซึ่งจะมีเครื่องหมายเท่ากับ "=" อยู่แสดงความเท่ากัน เช่น x + 2 = 6 สมการนี้บ่ง

การแก้อสมการ (Solving Inequalities)
986 วันที่แล้ว

เราได้รู้จักอสมการมาแล้วที่ <a href="lesson-lesson/math/miscellaneous/board/56675" target="_blank" />อสมการ(Inequalities)</a> ต่อไปเรามาดูวิธีการแก้อส

รู้จักกับ อสมการ (Inequalities)
988 วันที่แล้ว

อสมการ (Inequalities) บอกคุณเกี่ยวกับ <b>ขนาดความสัมพันธ์</b> ของสองค่า คณิตศาสตร์ ไม่ได้มีความเท่ากันเสมอไป บางครั้งก็มีจำนวนใหญ่กว่า หรือเล็กกว่า

ตัวประกอบและแยกตัวประกอบของ 2-100
988 วันที่แล้ว

ตัวประกอบของ 2 คือ 1, 2 ดังนั้น 2 แยกตัวประกอบได้ 2 ---------------------------------------------------------------- ตัวประกอบของ 3 คือ 1, 3 ดังนั้น 3

สมการและสูตร
995 วันที่แล้ว

<h3>สมการคืออะไร?</h3> สมการเป็นสิ่งที่บอกว่าสิ่งสองสิ่งมีค่าเท่ากัน ซึ่งจะมีเครื่องหมายเท่ากับ "=" อยู่แสดงความเท่ากัน เช่น x + 2 = 6 สมการนี้บ่งบอกว

BODMAS กับ BEDMAS และ PEMDAS คืออะไร
995 วันที่แล้ว

คุณเคยเห็นประโยคทางคณิตศาสตร์พวกนี้ไหม <b>7 + (6 × 5<sup>2</sup> + 3)</b> ถ้าเป็นคุณ คุณจะเริ่มคำนวณยังไง? เริ่มจากด้านซ้ายไปขวาเหรอ? หรือจะเริ่มจา

ลำดับการดำเนินการแบบ BODMAS
995 วันที่แล้ว

<h3>การดำเนินการ (Operations)</h3> "การดำเนินการ" หมายถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น เพิ่ม ลบ คูณ หาร ฯลฯ ถ้าเราเกิดเห็น บางอย่าง เช่น 7 + (6 × 5<sup>2</sup> + 3

พีชคณิต สำหรับการคูณ
995 วันที่แล้ว

<h3>ปริศนา</h3> หมายเลขที่หายไปคืออะไร? <center><img src="img/article/x-x-4-eq-8.jpg" /></center> ถ้าเรามองดูจะเห็นคำตอบง่าย ๆ นั่นคือ 2 เพราะ 2 x 4 =

ทำความรู้จักกับพีชคณิต
996 วันที่แล้ว

<h3>ปริศนา</h3> หมายเลขที่หายไปคืออะไร? <center><img src="img/article/x-2-is-4.jpg" /></center> ถ้าเรามองดูจะเห็นคำตอบง่าย ๆ นั่นคือ 6 เพราะ 6 - 2 = 4

หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
996 วันที่แล้ว

เมื่อใช้ระนาบตัดรูปเรขาคณิตสามมิติ จะได้ <b>หน้าตัด</b> หรือ <b>ภาคตัดบนระนาบ</b> รูปที่ได้จากการตัดจะเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใด ขึ้นอยู่กับแนวการตัดและชนิ

การอ่านและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
997 วันที่แล้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 การอ่านและเขียนตัวเลขแสดงจำ

ทบทวนการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่ไม่เกิน100,000
997 วันที่แล้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ทบทวนการอ่านและการเขียนตัวเ

จำนวนฟีโบนัชชี(fibonacci) ลำดับที่ 1 - 1000
997 วันที่แล้ว

เรามาดูตัวจำนวนฟีโบนัชชีลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 1000 กันครับ ก่อนอื่นเราไปดูคร่าว ๆ กันก่อนว่าจำนวนฟีโบนัชชีคืออะไร จำนวนฟีโบนัชชีเป็นลำดับเลขคณิต โดย

สูตรคูณแม่ 2-100
1005 วันที่แล้ว

----- สูตรคูณแม่ : 2 ----------------- 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 2 x 3 = 6 2 x 4 = 8 2 x 5 = 10 2 x 6 = 12 2 x 7 = 14 2 x 8 = 16 2 x 9 = 18 2 x 10 = 20 2 x

คณิตศาสตร์ม.1 เพิ่มเติมเทอม 2
คณิตศาสตร์ม.2 พื้นฐานเทอม 1
คณิตศาสตร์ม.2 พื้นฐานเทอม 2
คณิตศาสตร์ม.2 เพิ่มเติมเทอม 1
 • สมบัติของเลขยกกำลัง
 • พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
 • การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
 • การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต
คณิตศาสตร์ม.2 เพิ่มเติมเทอม 2
คณิตศาสตร์ม.3 พื้นฐานเทอม 1
 • พื้นที่ผิวและปริมาตร
 • สามเหลี่ยมคล้าย
 • กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 • ระบบสมการเชิงเส้น
คณิตศาสตร์ม.3 พื้นฐานเทอม 2
คณิตศาสตร์ม.3 เพิ่มเติมเทอม 1
 • กรณฑ์ที่สอง
 • การแยกตัวประกอบของพหุนาม
 • สมการกำลังสอง
 • พาราโบลา
 • พื้นที่ผิวและปริมาตร
คณิตศาสตร์ม.3 เพิ่มเติมเทอม 2
 • การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
 • ระบบสมการ
 • วงกลม
 • เศษส่วนของพหุนาม
คณิตศาสตร์ม.4 พื้นฐานเทอม 1
 • เซต
 • การให้เหตุผล
 • จำนวนจริง ม.4
 • เลขยกกำลัง ม.4
คณิตศาสตร์ม.4 พื้นฐานเทอม 2
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • อัตราส่วนตรีโกณมิติ
คณิตศาสตร์ม.4 เพิ่มเติมเทอม 1
 • ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
 • ระบบจำนวนจริง
 • ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ม.4 เพิ่มเติมเทอม 2
 • ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
 • ฟังก์ชัน
 • เรขาคณิตวิเคราะห์
คณิตศาสตร์ม.5 พื้นฐานเทอม 1
 • ลำดับและอนุกรม
 • ความน่าจะเป็น ม.5
คณิตศาสตร์ม.5 พื้นฐานเทอม 2
 • สถิติและข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • การสำรวจความคิดเห็น
คณิตศาสตร์ม.5 เพิ่มเติมเทอม 1
 • ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • เวกเตอร์ในสามมิติ
คณิตศาสตร์ม.5 เพิ่มเติมเทอม 2
 • จำนวนเชิงซ้อน
 • ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ม.6 พื้นฐานเทอม 1
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ม.6
 • การแจกแจงปกติ
 • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
คณิตศาสตร์ม.6 พื้นฐานเทอม 2
 • วิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
 • ความน่าจะเป็น ม.6
คณิตศาสตร์ม.6 เพิ่มเติมเทอม 1
 • ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
 • อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
 • ปฏิยานุพันธ์
คณิตศาสตร์ม.6 เพิ่มเติมเทอม 2
 • ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
 • กำหนดการเชิงเส้น